Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning og konklusioner

Summary and conclusions

1 Metode
   1.1 Statistikkens dækning
   1.2 Statistikkens grundlag
   1.3 Ændret indberetningspraksis for biogasanlæg
   1.4 Definitioner
   1.5 Beregninger
   1.6 Lovgrundlag
      1.6.1 Bekendtgørelse 49/2000

2 Kortlægningens resultater
   2.1 Affaldsmængde
   2.2 Storproducenter
   2.3 Afhændelse
   2.4 Affaldstyper
   2.5 Behandlingsformer
   2.6 Affaldskvalitet
      2.6.1 Slambekendtgørelsens krav
      2.6.2 Analyser af affald
      2.6.3 Næringsstoffer
      2.6.4 Tungmetaller

3 Datakvalitet
   3.1 Manglende indberetninger
   3.2 Dobbeltregistrering
   3.3 Mangelfulde og fejlbehæftede indberetninger
   3.4 Affaldskvalitet

4 Referencer