Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

4 Referencer

/1/ Miljø- og Energiministeriet (2000). Bekendtgørelse nr. 49 af 20. januar 2000 om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål. (Slambekendtgørelsen)

/2/ Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse, 1999, Miljøprojekt 621, Miljøstyrelsen 2001.

/3/ Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse, 2000, Miljøprojekt 621 Miljøstyrelsen 2002.

/4/ Miljøstyrelsen, brev af 29. maj 2001 til amterne om indberetning af oplysninger om affald tilført biogasanlæg.