Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.2 Storproducenter af vådt affald anvendt i jordbruget. Virksomhed Amt Affald (vådvægt) Tons Tørstof Tons TS-%  % Karup Kartoffelmelsfabrik Viborg            535.684 9.166 1,7 AKV - Langholt Nordjylland 284.802 10.253 3,6 Daka a.m.b.a.  Vejle amt             279.806 447 0,16 Novozymes A/S Vestsjælland 274.585 47.876 17,4 Andelskartoffelmelsfabrikken "Sønderjylland"  Sønderjylland 216.609 5.303 2,5 Andels- Kartoffelmelsfabrikken ”Midtjylland”  Ringk øbing   209.030 3.491 1,7 Arla Foods AKAFA Nordjylland    171.095 240 0,14 Energigruppen Jylland, Biogas A/S Ringkøbing 150.319 9.019 6,0 Thorsø Miljø & Biogas  Viborg amt            114.358 6.632 5,8 Biogasanlæg, Århus Nord Århus amt             105.780 3.702 3,5 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.