Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.3 Storproducenter af affald målt som tørvægt anvendt i jordbruget. Virksomhed Amt Tørstof Tons TS- %  Andel af samlet mængde tørstof Novozymes A/S Vestsjælland 47.876 17,4 23,3 Cheminova A/S Ringkøbing 14.153 91,0 6,9 Energigruppen Jylland, Biogas A/S Ringkøbing 9.019 6,0 4,4 KFK- Vinasse Viborg amt            8.914 70,4 4,3 Karup Kartoffelmelfabrik Viborg amt            8.571 1,8 4,2 Thorsø Miljø & Biogas  Viborg amt            6.633 5,8 3,2 Odense Renovationsselskab A/S Fyns amt              6.560 65,0 3,2 CP Kelco Aps  Roskilde amt         4.813 17,0 2,3 Andelskartoffelmelsfabrikken "Sønderjylland"  Sønderjylland 4.761 4,4 2,3 Elsam A/S Vejle amt 4.424 48,00 2,2 Kilde:  Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.