Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.4 Jordbrugsmæssig anvendelse (tørstof) fordelt på kategorier. Tons  Amt Landbrug Skovbrug Gartneri Parkdrift Privat have Andet Ikke oplyst Bornholm   996 Frederiksborg   1.043 437 Fyn 11.309 2.103 300 København 250 Nordjylland 11.134 2 77 5.913 Ribe   9.981 Ringkøbing 32.422 754 1.000 Roskilde   10.227 1.937 Storstrøm 5.510 118 Sønderjylland 14.370 17 142 17 426 Vejle   7.211 18 16 Vestsjælland 50.981 592 Viborg   26.080 23 874 Århus 8.515 942 I alt 188.983 815 0 218 3.163 12.555 0 % af den samlede tørstofmængde 91,9 0,4 0 0,1 1,5 6,1 0 Antal indberetninger1 269 7 0 2 4 57 0 Anm.: På indberetningsskemaet kan oplyses flere afhændelseskategorier.    Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.