Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.5 Affaldsmængde (tørstof) fordelt på affaldstype. Tons  Amt Vege- tabilsk Dambrug Animalsk Hushold- ning Spilde- Vand §21- produkt Ikke oplyst Bornholm 192 108 497 200 Frederiksborg   1.480 Fyn 933 3 877 2.103 182 9.614 København 12 103 137 Nordjylland 12.432 224 2.443 66 16 182 142 Ribe   3.695 6.286 Ringkøbing 6.900 Roskilde   1.314 Storstrøm 169 11 1108 4.341 Sønderjylland 9.022 158 1.527 740 3.528 Vejle   713 140 1.626 4.766 Vestsjælland   620 11 50.650 293 Viborg   24.856 835 331 72 322 562 Århus 595 136 63 605 8.053 I alt 61.451 1.518 13.261 5.907 2.348 117.942 3.311 Procent af den samlede  tørstof- mængde %   29,9 0,7 6,4 2,9 1,1 57,3 1,6 Antal indberetninger 107 28 43 7 11 85 15 Kilde:  Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.