Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.6 Affaldsmængde fordelt på affaldstype   Affaldstype Vådvægt Tons % af total vådvægt TS-%  Tørvægt Tons % af total tørvægt Vegetabilsk 2.431.989 66,3 2,5 61.451 29,9 Dambrug 60.830 1,7 2,5 1.518 0,7 Animalsk 397.865 10,8 3,3 13.261 6,4 Husholdning 10.393 0,3 56,8 5.907 2,9 Spildevand 21.543 0,6 10,9 2.348 1,1 § 21 produkt 724.010 19,7 16,3 117.942 57,3 Ikke oplyst 20.593 0,6 16,1 3.311 1,6 I alt 3.667.224 100,0 5,8 205.737 100,0 Kilde:  Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.