Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.7 Affald (tørstof) fordelt på behandlingsform. Tons Amt Uden behandling Stabiliseret Kompostering Hygiejnisering Ikke oplyst Bornholm 919       78 Frederiksborg       1.480     Fyn 2.609 752 8.822 1.317 212 København 147     103 1 Nordjylland 12.125 979   3.754 267 Ribe   3.138     6.326 517 Ringkøbing 8.454 585 1.723 23.172 241 Roskilde   9.034 2.824   306   Storstrøm 5.372 5     251 Sønderjylland 7.232 3.836 35 3.509 364 Vejle   5.616 447   1.146 36 Vestsjælland   2.802     48.468 304 Viborg   19.930 6.633   331 84 Århus 521 4.309     4.622 I alt 77.899 20.370 12.060 88.432 6.977 % af total 37,9 9,9 5,9 43,0 3,4 Antal indberetninger 159 31 7 49 50 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.