Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.10 Analyser for næringsstoffer og tungmetaller. Antal indberetninger   Amt TP TN  K As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Bornholm 12 12 4 0 12 12 11 8 12 12 8 Frederiksborg   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fyn 29 25 17 4 25 27 19 15 25 25 15 København 3 3 3 1 3 4 1 2 2 2 1 Nordjylland 56 55 13 2 28 33 22 22 28 28 23 Ribe   13 13 9 0 2 2 2 2 2 2 2 Ringkøbing 22 20 7 0 7 7 7 6 6 7 6 Roskilde   8 8 5 1 5 7 3 3 5 5 3 Storstrøm 10 10 5 0 9 8 5 2 8 9 2 Sønderjylland 25 25 6 0 6 10 6 6 8 7 6 Vejle   15 15 6 1 5 5 5 4 5 5 4 Vestsjælland   14 13 12 0 12 13 10 4 11 12 2 Viborg   20 20 7 0 8 11 8 7 9 12 7 Århus 28 18 21 0 5 19 4 3 5 6 3 I alt 253 235 115 10 125 156 102 83 124 131 81 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.