Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.11 Andelen af analyseret affald (tørstof) fordelt på amter %. Amt TN  TP K As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Bornholm 100 100 55,0   100 100 99,8 49,9 100 100 49,9 Frederiksborg   100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Fyn 85,0 94,0 83,2 51,3 95,8 96,5 84,3 81,7 95,8 95,8 81,7 København 99,5 99,5 99,5 0,5 46,2 100 0,5 5,1 41,6 41,6 0,5 Nordjylland 59,8 65,0 41,1 0,3 26,3 27,3 23,8 16,7 28,3 28,6 21,9 Ribe   100 100 94,3   37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 Ringkøbing 67,0 72,8 20,4   53,3 53,3 53,3 48,4 52,5 53,3 48,4 Roskilde   100 100 36,5 2,2 29,2 76,1 26,7 26,7 13,3 29,2 26,7 Storstrøm 100 100 76,8   99,9 98,7 95,6 21,8 98,7 99,9 21,8 Sønderjylland 100 100 66,3   44,3 47,2 44,3 44,3 44,5 44,5 44,3 Vejle   91,4 91,4 82,8 3,9 75,7 75,7 75,7 71,1 75,7 75,7 71,1 Vestsjælland   99,4 99,5 98,3   99,4 99,5 6,5 94,5 6,5 99,4 1,7 Viborg   98,9 99,2 70,2   35,8 71,2 35,8 68,5 69,5 69,1 68,5 Århus 62,5 93,4 86,2   45,7 88,3 45,7 42,7 45,7 46,7 42,7 Vægtet gennemsnit %  87,9 91,3 67,8 4,4 62,5 72,3 38,0 60,2 42,8 67,2 37,4 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.