Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.12 Næringsstoffer i affald fordelt på amter. Tons Amt Totalfosfor 1 Totalkvælstof 2 Kalium 3 Bornholm 11 19 17 Frederiksborg   5 32 130 Fyn 143 422 218 København 1 7 1 Nordjylland 98 485 847 Ribe   79 201 47 Ringkøbing 1.152 733 270 Roskilde   87 286 28 Storstrøm 44 71 361 Sønderjylland 288 694 486 Vejle   27 132 181 Vestsjælland   582 1.086 285 Viborg   337 1.863 2.245 Århus 131 615 416 I alt 3.007 6.646 5.534 1) Indberetning for indholdet af fosfor dækker 91,3 % af affaldet. 100 % svarer til 3.293 tons fosfor.  2) Indberetning for indholdet af kvælstof dækker 87,9 % af affaldet. 100 % svarer til 7.561 tons kvælstof.  3) Indberetning for indholdet af kalium dækker 67,8 % af affaldet. 100 % svarer til 8.162 tons kalium. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger,  institutioner og virksomheder, 2001.