Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.13 Hovedproducenter af P og N i affaldsprodukter fra industrien.  Tons Virksomhed Amt Total-fosfor Total-kvælstof Cheminova Agro A/S Ringkøbing 962,4 141,5 Novozymes A/S Vestsjælland 538,2 1048,8 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner  og virksomheder, 2001.