Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.14 Næringsstoffer fordelt på affaldstyper. Tons  Affaldstype Totalfosfor 1 Totalkvælstof 2 Kalium 3 Vegetabilsk 685 3847 3.782 Dambrug 32 29 20 Animalsk 141 498 44 Husholdning 13 73 141 Spildevand 28 85 3 § 21 produkt 2.072 1.970 1.537 Ikke oplyst 35 145 8 I alt 3.007 6.646 5.534 1) Indberetning for indholdet af fosfor dækker 91,3 % af affaldet. 100 % svarer til 3.293 tons fosfor.  2) Indberetning for indholdet af kvælstof dækker 87,9 % af affaldet. 100 % svarer til 7.561 tons kvælstof.  3) Indberetning for indholdet af kalium dækker 67,8 % af affaldet. 100 % svarer til 8.162 tons kalium. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.