Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.15 Næringsstoffer fordelt på afhændelseskategori. Tons  Afhændelse Totalfosfor 1 Totalkvælstof 2 Kalium 3 Landbrug 2.869 6.394 5.354 Skovbrug 51 14 5 Gartneri Parkdrift 1 3 <1 Privat have 8 43 101 Andet 78 192 74 Ikke oplyst I alt 3.007 6.646 5.534 1) Indberetning for indholdet af fosfor dækker 91,3 % af affaldet. 100 % svarer til 3.293 tons fosfor.  2) Indberetning for indholdet af kvælstof dækker 87,9 % af affaldet. 100 % svarer til 7.561 tons kvælstof.  3) Indberetning for indholdet af kalium dækker 67,8 % af affaldet. 100 % svarer til 8.162 tons kalium. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.