Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.16 Middelkoncentration af næringsstoffer fordelt på amter. g/kg TS Amt Totalfosfor Totalkvælstof Kalium Bornholm 11,3 19,3 31,8 Frederiksborg   3,6 21,9 88,0 Fyn 11,1 36,2 19,1 København 2,1 27,1 4,9 Nordjylland 8,8 47,3 120,5 Ribe   7,9 20,1 5,0 Ringkøbing 46,3 32,0 38,8 Roskilde   7,2 23,5 6,4 Storstrøm 7,9 12,6 83,6 Sønderjylland 19,3 46,3 49,0 Vejle   7,1 19,9 30,1 Vestsjælland   11,3 21,2 5,6 Viborg   12,6 69,9 118,6 Århus 14,9 104,1 51,1 Vægtet gennemsnit   16,0 36,8 39,7 Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.