Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.17 Middelkoncentration af næringsstof fordelt på affaldstype. g/kg TS Affaldstype Totalfosfor Totalkvælstof Kalium Vegetabilsk 19,2 19,4 18,4 Dambrug 11,3 39,8 5,2 Animalsk 22,8 20,2 23,0 Husholdning 2,4 13,8 38,1 Spildevand 11,8 48,3 3,4 §21  produkt 12,8 38,3 14,7 Ikke oplyst 12,3 70,1 93,1 Vægtet gennemsnit 16,0 36,8 39,7 Kilde: Indberetninger til Statistik for  jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.