Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.18 Tungmetaller i affald fordelt på amter. Kg Amt As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Bornholm 6 1 8 11 <1 6 33 Frederiksborg   8 41 <1 25 112 <1 16 252 Fyn 46 300 7 147 1.032 4 128 3.200 København <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Nordjylland <1 20 2 37 59 <1 23 397 Ribe   <1 <1 1 4 <1 1 34 Ringkøbing 244 5 231 2.490 2 213 7.524 Roskilde   <1 14 13 22 148 1 26 230 Storstrøm 91 9 27 30 1 20 43 Sønderjylland 78 3 73 1.804 2 61 1.998 Vejle   1 11 1 134 117 <1 39 310 Vestsjælland   64 40 22 771 <1 190 76 Viborg   7 6 6 330 11 59 1.846 Århus 14 11 23 1.155 1 48 4.164 I alt 55 891 98 757 8.063 21 830 20.107 Analysegrad %   4,4 62,5 72,3 38,0 60,2 42,8 67,2 37,4 Anm.: Indberetning af indholdet af tungmetaller dækker 37,4  –  72,3 % af affaldet (der ses bort fra arsen, da analysegraden er meget lav)– jvf. Tabel 2.11. Den totale mængde af tungmetaller burde således være 40  – 170 % højere end anført i tabellen.  Analysegraden er beregnet som anført i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.