Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.21 Andel (%) af den analyserede TS-mængde for de respektive affaldstyper Affaldstype TP TN K As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Vegetabilsk 90,7 89,3 66,1 0,6 40,2 41,3 39,1 37,6 40,2 40,2 39,0 Dambrug 93,9 93,5 57,9 0,2 42,7 66,4 42,3 42,3 53,4 65,8 42,3 Animalsk 94,2 94,2 64,2 5,2 62,0 64,6 57,6 57,6 62,0 62,0 57,6 Husholdning 89,8 89,8 62,4 25,1 89,8 89,8 86,9 88,0 89,8 88,6 88,0 Spildevand 94,5 94,5 7,9 94,5 94,5 94,5 94,4 94,5 94,5 94,4 § 21 produkt 91,3 86,0 70,7 5,6 88,1 88,1 38,2 70,1 74,6 80,4 29,5 Ikke oplyst 90,3 90,3 67,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 73,3 Vægtet gennemsnit 91,3 87,9 67,8 4,4 62,5 72,3 38,0 60,2 42,8 67,2 37,4 Anm.: For næringsstoffer kan analysegraden sammenholdes med de tilsvarende i  Tabel 2.11. Vægtet gennemsnit er beregnet som anført i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.