Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.22 Middelkoncentration af tungmetaller fordelt på amter. mg/kg TS Amt As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Bornholm   5,7 0,6 7,7 22,0 0,2 5,9 65,9 Frederiksborg   5,7 28,0 0,3 16,7 76,0 0,1 10,6 170,0 Fyn 6,6 22,9 0,5 12,7 92,1 0,3 9,7 285,7 København < 0,1 4,1 1,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4 < 0,1 Nordjylland 0,2 4,3 0,4 9,2 20,5 0,1 4,8 105,8 Ribe     0,0 0,1 0,1 1,2 < 0,1 0,2 9,1 Ringkøbing   13,4 0,3 12,7 150,4 0,1 11,7 454,5 Roskilde   < 0,1 4,0 1,4 6,8 45,6 0,3 7,3 70,8 Storstrøm   16,2 1,6 5,0 24,7 0,2 3,6 34,7 Sønderjylland   11,7 0,4 11,0 271,9 0,2 9,1 301,2 Vejle   2,0 2,1 0,2 24,5 22,7 < 0,1 7,2 60,1 Vestsjælland     1,2 0,8 6,6 15,8 0,1 3,7 86,4 Viborg     0,8 0,3 0,7 17,9 0,6 3,2 99,9 Århus   3,3 1,3 5,4 286,3 0,1 10,9 1.031,9 Vægtet gennemsnit 6,1 6,9 0,7 9,7 65,1 0,2 6,0 261,3 Middelkoncentration og vægtet gennemsnit er beregnet som anført  i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.