Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger og institutioner og virksomheder 2001

Tabel 2.23 Middelkoncentration af tungmetaller fordelt på affaldstyper. mg/kg TS Affaldstype As Pb Cd Cr Cu Hg Ni Zn Vegetabilsk 7,0 5,1 0,8 12,1 70,6 0,2 6,1 402,9 Dambrug 0,9 1,1 0,2 3,1 14,1 0,0 2,3 82,7 Animalsk 7,8 7,0 0,5 5,5 64,8 0,4 12,5 326,3 Husholdning 5,7 55,3 0,5 16,7 160,7 0,1 13,1 240,5 Spildevand   6,6 0,8 14,3 70,8 0,2 11,5 115,2 § 21 produkt   25,3 0,4 8,6 83,2 0,3 9,9 289,5 Ikke oplyst 0,9 2,0 0,3 3,1 38,1 0,4 4,2 127,5 Vægtet gennemsnit 6,1 6,9 0,7 9,7 65,1 0,2 6,0 261,3 Middelkoncentration og vægtet gennemsnit er beregnet som anført i afsnit  1.5. Kilde: Indberetninger til Statistik for jordbrugsmæssig anvendelse af affaldsprodukter fra husholdninger, institutioner og virksomheder, 2001.