Regeringen, 2003

Affaldsstrategi 2005-08

Resumé
Affaldsstrategi 2005-08 er et vigtigt element i regeringens samlede strategi for bæredygtig udvikling. Der er tre formål med strategien:
- at beskrive regeringens affaldspolitik frem til 2008
- at udstikke rammerne for kommunernes lokale affaldsplaner og deres gennemførelse
- at udarbejde en national affaldsplan, hvilket alle EU-medlemsstater er forpligtet til.
Strategien sætter følgende overordnede sigtelinier for de kommende års indsats. Der skal gøres en indsats for at forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Desuden skal væksten i affald afkobles fra den økonomiske udvikling, og endelig skal det sikres mere miljø for pengene.

Publikationen kan købes i trykt udgave på Miljøministeriets netboghandel

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (807 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (3057 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.