Affaldsstrategi 2005-08

Indholdsfortegnelse

Forord

Læsevejledning

1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder
   1.1 Ressourcetab og miljøbelastning fra affald skal sættes ned
   1.2 Væksten i affald skal afkobles fra den økonomiske vækst
   1.3 Mere miljø for pengene - øget kvalitet i affaldsbehandlingen
   1.4 Mere miljø for pengene - en effektiv affaldssektor
   1.5 Sådan når vi strategiens sigtelinie
   1.6 Det koster strategiens initiativer

2 Fokus på at forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald
   2.1 Affaldsmængder og den økonomiske udvikling
   2.2 Forebyggelse af affald
   2.3 Nye indikatorer for tab af ressourcer og miljøbelastning
      2.3.1 Definitioner
      2.3.2 Materialer og behandlingsformer
      2.3.3 Indikator for ressourcebesparelser
      2.3.4 Indikator for  energibesparelser
      2.3.5 Indikator for deponeringsbehov
      2.3.6 Sammenfatning af de nye indikatorer
      2.3.7 Konklusion

3 Initiativer
   3.1 Generelle indsatsområder
   3.2 Sektorer og fraktioner
   3.3 Affaldsforbrændingsanlæg
   3.4 Byggeri og anlæg
   3.5 Deponeringsanlæg
   3.6 Husholdninger
      3.6.1 Dagrenovation
      3.6.2 Storskrald
      3.6.3 Haveaffald
   3.7 Industri
   3.8 Institutioner, handel og kontor
   3.9 Kraftværker
   3.10 Offentlige spildevandsanlæg

Bilag A: Regulering

Bilag B: Affaldsmængder og datagrundlag

Bilag C: Kapacitet

Bilag D: Sektorer

Bilag E: Fraktioner