Affaldsstrategi 2005-08

Kolofon

Titel:
Affaldsstrategi 2005-08

Resume:
Affaldsstrategi 2005-08 er et vigtigt element i regeringens samlede strategi for bæredygtig udvikling. Der er tre formål med strategien:
- at beskrive regeringens affaldspolitik frem til 2008
- at udstikke rammerne for kommunernes lokale affaldsplaner og deres gennemførelse
- at udarbejde en national affaldsplan, hvilket alle EU-medlemsstater er forpligtet til.
Strategien sætter følgende overordnede sigtelinier for de kommende års indsats. Der skal gøres en indsats for at forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald. Desuden skal væksten i affald afkobles fra den økonomiske udvikling, og endelig skal det sikres mere miljø for pengene.

Udgiver:
Regeringen

Ansvarlig institution:
Miljøministeriet, Miljøstyrelsen

Sprog:
Danish

URL:
http://www.mst.dk/

Digital ISBN nr:
87-7972-973-8

ISSN nr:
87-7972-973-8

Version:
1

Versionsdato:
22-10-2003

Dataformater:
html,htm,jpg,gif,pdf,css,js,doc

Udgiverkategori:
statslig

Copyright:
Regeringen