Kombineret bioforgasning og kompostering af kildesorteret organisk dagrenovation i batch-anlæg

Indhold

Forord

Projektartikel

Summary and conclusions

1 Indledning

2 Anlæg og proces

3 Metoder

4 Resultater og diskussion

5 Vurdering af arbejdsmiljø

6 Økonomiske overslag

7 Konklusion

8 Referencer

Bilag A: Processkema

Bilag B: Biogasproduktion

Bilag C: Lugtmåling

Bilag D: Energi ved forbrænding

 Version 1.0 Maj 2005, © Miljøstyrelsen.