Statistik for glasemballage 2003

Indhold

Summary

1 Medtode

2 Potentiale

3 Indsamling af glasemballage

4 Flasker til genbrug

5 Indsamling af skår

6 Genanvendt skårmængde

7 Effektivitet

8 Indberetninger til EU

9 Datakvalitet

10 Referencer

Bilag A Oversigter

Bilag B Tilførte skårmængder efter geografi

Bilag C Skårpriser

 Version 1.0 Juni 2005, © Miljøstyrelsen.