Miljøprojekt nr. 1130, 2006

Emballageforsyningen i Danmark 2004

Resumé
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2004 er opgjort til ca. 946.000 tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 175 kg/indbygger. Emballageforbruget ligger på niveau med mængden i de seneste år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af pap- og papir (52%). Plastemballage udgør 18%, glasemballage udgør 14%, træemballage udgør 10% og metalemballage udgør 5% af den samlede mængde. Knap halvdelen af den samlede emballagemængde skal bortskaffes fra husholdningerne.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [330 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [641 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 November 2006, © Miljøstyrelsen.