Emballageforsyningen i Danmark 2004

Kolofon

Titel:
Emballageforsyningen i Danmark 2004

Emneord:
Emballage, forbrug, papir, plast, glas, affaldsmængder, genanvendelse, oparbejdning

Resume:
Mængden af ny emballage på det danske marked i 2004 er opgjort til ca. 946.000 tons. Det svarer til et årligt emballageforbrug på 175 kg/indbygger. Emballageforbruget ligger på niveau med mængden i de seneste år. Omtrent halvdelen af emballageforbruget består af pap- og papir (52%). Plastemballage udgør 18%, glasemballage udgør 14%, træemballage udgør 10% og metalemballage udgør 5% af den samlede mængde. Knap halvdelen af den samlede emballagemængde skal bortskaffes fra husholdningerne.

Serietitel- og nummer:
Miljøprojekt, 1130

Udgiver:
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution:
LOGISYS A/S

Copyright:
Miljøstyrelsen

Forfatter:
Jakobsen, Jan

Anden bidragyder:
Schultz Grafisk (web)

Sprog:
dan

URL:
http://www.mst.dk/

ISBN nr. Elektronisk version :
87-7052-292-8

ISSN nr. Trykt version :
0105-3094

Version:
1.0

Versionsdato:
2006-11-08

Formater:
html, gif, jpg, pdf, css

Inventarliste:
default.htm, helepubl.htm, indhold.htm, kolofon.htm, udskriv.htm, 87-7052-292-8.pdf, publikation.css, get_adobe_reader.gif,

Udgiverkategori:
Statslig

 Version 1.0 November 2006, © Miljøstyrelsen.