Emballageforsyningen i Danmark 2004

Indholdsfortegnelse

Forord

Sammenfatning

Summary in English

1 Formål med opgaven

2 Metodeanvendelse

3 Verificering af papir- og papemballagemængden

4 Forsyning af tomme emballager

5 Import/eksport af fyldte emb.

6 Samlet emballageforsyning

7 Genbrugs- og genpåfyldelige emballager

8 Vurdering af usikkerheden

9 Fordeling af emballageforsyning på varegrupper

10 Bortskaffelsessteder for emballager

11 Bilag

Bilag A Forsyning af tomme emballager

Bilag B Opgørelse af genbrugs- og genpåfyldelige emballager

Bilag C Fordeling af emballageforsyningen på varegrupper

Bilag D Bortskaffelsessteder for emballager

 Version 1.0 Marts 2006, © Miljøstyrelsen.