Miljøprojekt nr. 1133, 2006

Undersøgelse af mulighederne for termisk oparbejdning af mekanisk separeret shredderaffald

Resumé
Projektet har vist, at der findes en tilgængelig teknologi til oparbejdning af en blanding af shredderaffald og flyveaske fra et affaldsforbrændingsanlæg. Miljømæssigt erstattes årligt ca. 200.000 tons farligt affald med genanvendelige materiale samt en ikke ubetydelig energiproduktion, hvis teknologien implementeres. økonomien vil være attraktiv, hvis der kan produceres en slagge af høj værdi. Et feasibility studie og evt. yderligere forsøg vil være en nødvendig forudsætning for implementering i Danmark.

Publikationen udkommer udelukkende elektronisk.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen samlet i en fil [165 kB]
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format [370 kB]
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer. Dette program kan hentes gratis hos producenten Adobe's hjemmeside, hvor der også findes installationsvejledning mv.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling.

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

 Version 1.0 November 2006, © Miljøstyrelsen.