Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller vådkomposteringsanlæg

Kolofon

Titel
Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller vådkomposteringsanlæg

Forfatter
Backlund, Arne;  Holtze, Annette

Andre bidragydere
Layout: Hanne Langvaad

MST-ansvarlig
Linda Bagge. Biocid- og kemikalievurderingskontoret

Udgiver/forlægger
Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Storstrøms Amt

Copyright
Miljøministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning nr. 36, 2003

Emneord
dan: toiletter;  spildevand

Resumé
dan: To enkeltliggende ejendomme i Nysted Kommune på Lolland har i 2000 fået vakuumtoiletter af ny konstruktion. Toiletterne blev installeret som en del af et projekt, der skal belyse mulighederne for at recirkulere koncentreret spildevand fra vandklosetter til landbruget. I projektrapporten er erfaringerne med de nye toiletsystemer til enkeltejendomme og med ældre fælles vakuumanlæg i sommerhusområder på Lolland og Falster beskrevet.  De nye vakuumtoiletsystemer til enkeltejendomme, der er under stadig udvikling, har et meget lavt vand- og strømforbrug. Mange driftsproblemer ved de gamle fælles vakuumanlæg er overvundet. Undersøgelserne tyder på, at det ved hjælp af vakuumtoiletter er muligt at opsamle et produkt, der er egnet til medbehandling på et biogas- eller vådkomposteringsanlæg. I rapporten inddrages også erfaringer fra vores nabolande.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7972-736-0

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
2003.06-04

Format
htm; gif; pdf; jpg

Inventarliste
bred01.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kap12.htm; kap13.htm; kap14.htm; kap15.htm; kap16.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; udskriv.htm; fig10.1.jpg; fig4.1.jpg; fig4.2.jpg; fig5.2.jpg; fig5.4.jpg; fig7.1.jpg; fig7.2.jpg; fig7.3.jpg; fig8.1.jpg; fig8.2.jpg; fig9.1.jpg; fig1.1.gif; fig1.2.gif; fig10.2.gif; fig11.1.gif; fig3.1.gif; fig4.3.gif; fig5.1.gif; fig5.3.gif; fig5.5.gif; getacro.gif

ISSN - trykt
ISSN 87-7972-737-9

Publiceringsstandard nr.
1.0