Vakuumtoiletter og behandling af det indsamlede materiale i biogasanlæg eller vådkomposteringsanlæg

Indholdsfortegnelse

Forord
   
Sammenfatning og konklusioner
   
Summary and conclusions
   
1 Indledning
1.1 Baggrund
1.2 Formål
1.3 Definitioner
1.4 Vakuumteknologi i historisk perspektiv
1.5 Afgrænsning
1.6 Projektforløb
1.7 Spildevandsrelevante forhold på lokaliteterne
   
2 Undersøgelsesprogram
2.1 Erfaringer fra installation og drift af toiletsystemerne på enkeltejendomme
2.2 Erfaringer fra eksisterende vakuumtoiletsystemer i Storstrøms Amt
2.3 Vakuumteknologi, vådkomposterings- og biogasanlæg
   
3 Urin og fækalier
   
4 Vakuumteknologi
4.1 Vakuumtoiletsystemer
4.2 Vakuumtoiletter
4.2.1 Kildesamlende vakuumtoiletter
4.2.2 Kildesorterende vakuumtoiletter
4.2.3 Vandforbrug
4.2.4 El-forbrug
4.2.5 Lydniveauer
   
5 Beskrivelse af de afprøvede systemer
5.1 Det kildesamlende vakuumtoiletsystem i Strandby
5.2 Det kildesorterende vakuumtoiletsystem i Bregninge
   
6 Lovgivning
6.1 Lovgivning for installationerne
6.1.1 Vakuumtoiletter
6.1.2 Samletanke
6.1.3 Rørinstallationer
6.2 Bortskaffelse af human urin og fækalier
   
7 Erfaringer med installationer og drift
7.1 Erfaringer med etablering og drift at det kildesamlende system i Strandby
7.2 Erfaringer med etablering og drift af det kilde sorterende system i Bregninge
7.3 Sammenfatning
7.3.1 Erfaringer og anbefalinger fra håndværkerne
7.3.2 Brugererfaringer
7.4 Bortskaffelse af det opsamlede "sorte" spildevand
   
8 Samletanke og vakuumtoiletsystemer i storstrøms Amt
8.1 Samletanke
8.2 Vakuumtoiletsystemer i Storstrøms Amt
8.2.1 Offentlige vakuumtoiletter ved udflugtsmål
8.2.2 Ældre vakuumtoiletsystemer i sommerhusområder
8.2.3 Sammenfatning
   
9 Erfaringer med vakuumtoiletsystemer i Sverige og Tyskland
9.1 Vakuumtoiletsystem i Bälinge, Sverige
9.2 Tegelviken i Kvicksund, Sverige
9.3 Vakuumtoiletsystemer i Hannover, Tyskland
9.4 Sammenfatning
   
10 Vådkompostering og vådkomposteringssystemer
10.1 Vådkompostering
10.2 Vådkomposteringsprocesser
10.3 Vådkomposteringsreaktorer i drift
10.4 Vådkomposteringssystem/Systemkomponenter
10.5 Varmebalancestudier
10.6 Energiforbrug
10.7 Anlægs- og driftsudgifter
10.8 Erfaringer fra vådkomposteringsanlægget på Sörby gård i Sverige
10.9 Sammenfatning
   
11 Bioafgasning og biogasanlæg
11.1 Opbygningen af et biogasanlæg
11.2 Bioafgasning af fækalier og urin
   
12 Teoretisk beregning af koncentrationer i opsamlet materiale fra vakuumtoiletter
12.1 Volumen og koncentrationer af indholdsstoffer i samletanke efter vakuumtoiletter
12.1.1 Kildesorterende WM-vakuumtoiletter
12.1.2 Kildesamlende WM-vakuumtoiletter
12.1.3 Traditionelle kildesamlende vakuumtoiletter
12.1.4 Indhold i samletanke efter konventionelle vandbesparende toiletter
   
13 indholdsstoffer i materiale opsamlet med andre teknikker
13.1 Indholdsstoffer i hustanke
13.2 Indholdsstoffer efter separation i en "Aquatron"
13.3 "Ekoporten"
13.4 Opsamlings-/komposttoiletter
13.5 Sammenfatning
   
14 Omkostninger ved vakuumtoiletsystemer på enkeltejendomme
14.1 Etablering
14.2 Drift
   
15 Diskussion
   
16 Litteraturliste