[Forside] [Indhold] [Tilbage]

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Boks 2.2

Boks 2.2 Adsorptionsmodel med lineær adsorption (10 Kb)

Boks 2.2
Sorptionsligning anvendt til simulering af stofgennembrud på kulfiltre jf. f.eks. figur 4.3 (Genuchten & Alves, 1982).

[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Top]