[Forside] [Indhold] [Tilbage]

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Figur 3.6

Figur 3.6 Fraktioner af organisk stof i grundvand – principskitse og teoretisk relativ fordeling. (3 Kb)

Figur 3.6
Fraktioner af organisk stof i grundvand – principskitse og teoretisk relativ fordeling.

[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Top]