[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

 

Tabel 2.1.2.

Fysiske egenskaber af aktiv kul (Perry & Green Don, 1987).

 

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Råmateriale

(a)Partikelform

Intern
porøsitet
c (%)

(b)Bulk
tørdensitet
(kg/L)

Gns. porediameter
(nm)

Overfladeareal
(m2/g)

Skaller (dvs. kokosnød)

G

60

0,45-0,55

2

800-1.600

Uld

G

ca. 80

0,25-0,30

-

800-1.800

Olie

G,C

ca. 80

0,45-0,55

2

900-1.300

Tørv

G,C,P

ca. 55

0,30-0,50

1-4

800-1.600

Brunkul

G,P

70-85

0,40-0,70

3

400-700

Bitumen

G,P

60-80

0,40-0,60

2-4

900-1.200

Polyacrylonitril

F

(c)0,4-0,88

ca. 0,07

ca. 2,5

1.550-1.800

(a)Former: C: Cylindrisk; G: Granulat; P: Pulver; F: Fibre. (b)Vægt af tørvægt pr. enhed bulk volumen pakket i en kolonne.
(c)Kumulativ porevolumen i henhold til BET metoden (udtrykt i m3/kg). -: Data ikke tilgængelige. Intern porøsitet er porøsiteten inde i det aktive kul. Det har således ikke noget at gøre med porøsiteten i aktiv kul kolonnen mellem partiklerne.