[Forside] [Indhold] [Tilbage] [Udskriftsvejledning]

 

Tabel 2.2.2.

Vandtypens indflydelse på Freundlich parametrene. K er udtrykt i (mg/g) (L/µg)l/n. (bemærk, at enheden er forskellig fra tabel 2.2.1). D V. destilleret, ionbyttet vand GV: grundvand OV: overfladevand. (Data fra Najm et al. (1991). (a): Kunstigt overfladevand med humussyrer (5 mg/L som TOC). *Data fra Edell (1997)

 

Vandrensning ved hjælp af aktiv kulfiltre

Stof

DV

GV

OV

K

l/n

K

l/n

K

l/n

Trichlorethylen
cis -1,2-dichlorethylen
trans -1,2-dichlorethylen
1,2-bichlorpropan
Ethylendibromid
Dibromchlorpropan

1,35
0,2
0,62
0,3
0,9
6,61

0,51
0,59
0,45
0,59
0,46
0,51

0,9
0,12
-
-
-
-

0,51
0,63
-
-
-
-

-
0,15
0,63
0,4
0,77
3,84

-
0,64
0,39
0,48
0,54
0,46

Toluen
o -xylen
p -xylen
Chlorbenzen
o -dichlorbenzen
2,4,6-Trichlorphenol
Pentachlorphenol

4,5
7,1
11,1
9
19,1
21,2
42,4

0,45
0,47
0,42
0,35
0,38
0,3
0,34

6,3
9,9
7,6
-
-
10,3
14,4

0,37
0,47
0,46
-
-
0,32
0,36

-
-
-
9,9
8,4
-
-

-
-
-
0,31
0,58
-
-

Atrazin
* Atrazin
Simazin
*MCPA
Alachlor
Aldicarb
Lindan
PCB (Arochlor 1254)
Toxaphen
Parathion

38,2
22,9
30,8
24,5
80,2
8,4
15,4
11,46
5,725
3,6

0,29
0,31
0,23
0,22
0,26
0,4<
0,43
1,03
0,74
0,26

24,4
 
22,3
-
62
-
-
-
-
-

0,36
 
0,31
-
0,33
-
-
-
-
-

-
15,84
-
7,9
10,5
4,52
14,5
(a)2,7
(a)2,.97
-

-
0,58
-
0,28
0,38
0,41
0,39
(a)0,99
(a)0,81
-