[Forside] [Indhold]

Forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart

Kolofon

Titel
Forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart

Undertitel

Forfatter
Bleijenberg, A.N.; Wit, R.C.N.

Anden bidragyder
Centrum voor energiebesparing en schone technologie; Rijksuniversiteit Leiden. Faculty of Law. International Institute of Air and Space Law; Economics-Plus Ltd; Stiching Natuur en Milieu (Spons); European Federation for Transport and Environment (Spons); Europa-Kommissionen (Spons); Miljøverndepartementet (Norge) (Spons); Umweltbundesamt (Tyskland) (Spons); Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (Østrig) (Spons); Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Holland) (Spons); Miljøstyrelsen (Spons)

Udgiver/forlægger
221 Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Miljøstyrelsen

Copyright
Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer

Noter og andre oplysninger

Emneord
dan: Luftfart; afgifter; CO 2; emissionsmængder; fly; økonomiske modeller; internationalt samarbejde; EU

Resumé
dan: Flyenes emissioner er stadig stigende. I dag tegner luftfarten sig for 12 % af de globale emissioner af CO2 fra transport. Selv om emissionen fra de enkelte fly fortsat falder, forventes de samlede emissioner af CO2 at tredobles i løbet af de næste tre årtier. Miljøstyrelsen har i fællesskab med andre europæiske miljømyndigheder, EU-Kommissionen og en hollandsk NGO gennemført et projekt om en europæisk miljøafgift på luftfart til nedbringelse af forureningen.

Bemærk, at rapportens bilag ikke er inkluderet i den danske oversættelse.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7909-202-0

ISSN - elektronisk

Pris - elektronisk
0 DKK

URL
http://www.mst.dk/199904publikat/87-7909-202-0/default.htm

Alternativ URL

Version
1.0

Versionsdato
1999.04.dd

Format

htm; gif

Inventarliste

default.htm; kolofon.htm; helepubl.htm; indhold.htm; forord.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; fig03_01.htm; fig03_02.htm; fig03_03.htm; fig03_04.htm; fig03_05.htm; fig03_06.htm; tab02_05.htm; tab02_06.htm; tab02_08.htm; tab03_01.htm; tab03_03.htm; tab03_04.htm; tab03_06.htm; tab03_13.htm; tab04_01.htm; tab04_02.htm; udskriv.htm; fig01_01.gif; fig02_01.gif; fig03_01.gif; fig03_01tn.gif; fig03_02.gif; fig03_02tn.gif; fig03_03.gif; fig03_03tn.gif; fig03_04.gif; fig03_04tn.gif; fig03_05.gif; fig03_05tn.gif; fig03_06.gif; fig03_06tn.gif; fig04_01.gif

ISBN - trykt
Denne publikation udkommer ikke på tryk.

ISSN - trykt
N.a.

Publiceringsstandard nr.
1.1


[Forside] [Indhold][Top]