[Forside] [Næste]

Forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Indledning
1.1 Baggrund og sigte
1.2 Afgrænsning
1.3 Projektorganisation
1.4 Rapportens omfang

2 Udformning af en luftfartsafgift
2.1 Indledning og kriterier
2.1.1 Indledning
2.1.2 Kriterier for valg af politiske virkemidler
2.2 Afgiftens formål
2.2.1 Indledning
2.2.2 Formindskelse af luftforureningen
2.2.3 Sammenkædning med beskatning
2.3 Afgiftsgrundlag og opkrævningssted
2.3.1 Indledning
2.3.2 Afgiftsgrundlag og miljømæssig effektivitet
2.3.3 Afgiftsgrundlag og økonomiske skævheder
2.3.4 Afgiftsgrundlaget og de juridiske aspekter
2.3.5 Opkrævningssted
2.4 Afgiftssatsen
2.4.1 Indledning
2.4.2 Emissionsmål
2.4.3 Internalisering af eksterne omkostninger
2.4.4 Brændstofafgift
2.4.5 Oversigt og indledende prisændringer
2.5 Tildeling og brug af afgiftsprovenuet
2.5.1 Indledning
2.5.2 Tre vigtige tildelingsvalg
2.5.3 International fordeling
2.5.4 Det offentliges anvendelse af indtægterne
2.6 Oversigt

3 Vurdering af fem afgiftsmodeller
3.1 Indledning
3.2 Gennemgang af de fem vigtigste afgiftsmodeller
3.3 Kriterier for vurdering af de fem afgiftsmodeller
3.4 Afgiftsmodellernes miljømæssige effektivitet
3.4.1 Indledning
3.4.2 Emissionsafgift (model 1)
3.4.3 Indtægtsneutral emissionsafgift (model 2)
3.4.4 LTO-emissionsafgift (model 3)
3.4.5 Brændstofafgiftspakke (model 4)
3.4.6 Billetafgift (model 5)
3.4.7 Oversigt over de fem afgiftsmodellers miljø-mæssige effektivitet
3.5 Eventuelle økonomiske skævheder
3.5.1 Indledning
3.5.2 Emissionsafgift (model 1)
3.5.3 Indtægtsneutral emissionsafgift (model 2)
3.5.4 LTO-emissionsafgift (model 3)
3.5.5 Brændstofafgiftspakke (model 4)
3.5.6 Billetafgift (model 5)
3.6 Juridiske aspekter
3.7 Gennemførelse
3.8 Fordelingsmæssige komplikationer
3.9 Konklusioner

4 Sammenfatning, konklusioner og anbefalinger
4.1 "Feasibility"-undersøgelsen
4.2 De vigtigste resultater
4.2.1 Afgiftens udformning
4.2.2 Miljømæssig effektivitet
4.2.3 Mulige økonomiske skævheder
4.2.4 Fordelingsmæssige komplikationer
4.2.5 Juridiske aspekter
4.3 Konklusioner og anbefalinger
 


[Forside] [Næste] [Top]