[Indhold]

 
Forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart

Resumé
Flyenes emissioner er stadig stigende. I dag tegner luftfarten sig for 12 % af de globale emissioner af CO2 fra transport. Selv om emissionen fra de enkelte fly fortsat falder, forventes de samlede emissioner af CO2 at tredobles i løbet af de næste tre årtier. Miljøstyrelsen har i fællesskab med andre europæiske miljømyndigheder, EU-Kommissionen og en hollandsk NGO gennemført et projekt om en europæisk miljøafgift på luftfart til nedbringelse af forureningen.

Bemærk, at rapportens bilag ikke er inkluderet i den danske oversættelse. Disse kan findes på engelsk hos Centre for Energy Conservation and Environmental Technology

Læs publikationen i HTML - Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (327 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Må citeres med kildeangivelse.


[Indhold] [Top]