[Forside] [Indhold] [Næste]

Forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart

Forord

Med denne rapport foreligger der et forslag til en europæisk miljøafgift på luftfart. Rapporten er en oversættelse af feasibility studiet: "A European Environmental Aviation Charge".

Luftfartssektorens emissioner er stadig stigende. I dag tegner luftfarten sig for 12% af de globale emissioner af CO2 fra transport. Selv om emissionen fra de enkelte fly fortsat falder, forventes de samlede emissioner af CO2 at tredobles i løbet af de næste tre årtier.

I lyset af dette har Stichting Natuur en Milieu (det hollandske natur- og miljøselskab) i snævert samarbejde med European Federation for Transport and Environment (T&E) taget initiativet til at iværksætte denne undersøgelse af mulighederne for at indføre en europæisk miljøafgift på luftfart. Økonomiske virkemidler er ofte mere lønsomme end juridiske virkemidler. En global reguleringsproces er langsom, og det vurderes, at lokale, nationale og regionale tiltag vil virke som en katalysator for en global indsats.

Undersøgelsen er blevet støttet finansielt af EU-Kommissionen og af miljømyndighederne i Danmark, Holland, Norge, Tyskland og Østrig.

Hugo Lyse Nielsen
 


[Forside] [Indhold] [Næste] [Top]