[Indhold]

Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

nr. 5 1999

Påvisning af virus i vand og toskallede bløddyr

Metoder og validering

Resumé:
Rapporten er et litteraturstudie. Rapporten beskriver de metoder, der foreligger, til bestemmelse af virus i vand og skaldyr. Endvidere bliver de beskevne metoder evalueret.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (292 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Må citeres med kildeangivelse.


[Indhold] [Top]