Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en                         produktmiljøprofil

Kolofon

Titel
Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en                             produktmiljøprofil

Forfatter
Johnsen, Ninna

Udgiver/forlægger
221 Miljøstyrelsen

Ansvarlig institution
Grafisk Arbejdsgiverforening

Copyright
Miljøstyrelsen

Serietitel og nummer
Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 10/2001

Noter og andre oplysninger
Der er lavet et forprojekt: "Forundersøgelse Miljøstyring i grafisk branche" (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 74/1996)

Emneord
dan: grafisk industri;  procesteknik;  produkter;  miljøstyring;   livscyklusvurdering

Resumé
dan: Vejledningen er resultatet af et miljøledelsesprojekt i den grafiske branche. Formålet har været at skabe grundlaget for et                           produktorienteret værktøj, som kan anvendes af                           virksomhedens sælgere over for kunderne idialogen om valget af produkt.

Sprog
dan

ISBN - elektronisk
ISBN 87-7944-530-6

URL
http://www.mst.dk

Version
1.0

Versionsdato
20010704

Format
htm; gif; pdf; word

Inventarliste
bred01.htm; default.htm; forord.htm; helepubl.htm; indhold.htm; kap01.htm; kap02.htm; kap03.htm; kap04.htm; kap05.htm; kap06.htm; kap07.htm; kap08.htm; kap09.htm; kap10.htm; kap11.htm; kap12.htm; kap13.htm; kap14.htm; kap15.htm; kap16.htm; kap17.htm; kap18.htm; kap19.htm; kap20.htm; kap21.htm; kap22.htm; kap23.htm; kap24.htm; kap25.htm; kap26.htm; kap27.htm; kap28.htm; kap29.htm; kap30.htm; kolofon.htm; samfat.htm; samfat_eng.htm; udskriv.htm; getacro.gif; kap1-1.gif; kap1-2.gif; kap1-3.gif; kap1-4.gif; kap5-1.gif; kap5-2.gif; kap5-3.gif; kap5-4.gif

Publiceringsstandard nr.
1.0