Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

Indhold

1. Projektbeskrivelse (arbejdsrapport)
1.1   Forundersøgelse, resultater og konklusioner af
1.1.1 Procedure og metode
1.2   Resultater/analyser
1.2.1   Interview med sælgere og ledelse
1.3   Opbygning og brug af MiljøNET
1.3.1 Anvendt metode til research og kildevurdering
1.3.2 Opbygningen af værktøjet
1.4 Evaluering og konklusion
1.4.1 Værktøjet
1.4.2 Research og kildevurdering
1.5 MiljøNET projekt del II
1.5.1 Etablering af IT-værktøj
1.5.2 Projektaktiviteter
1.5.3 Formidling og anvendelse
1.5.4 Vedligeholdelse og opdatering
Bilag 1
"Spørgsmål til virksomhedens ledelse og sælger"
Bilag 2
Kundeinterview
Bilag 3
Spørgsmål til sælger vedrørende kendskab til kunden
 
2. Ordliste
 
3. Beskrivelse af fremstillingsprocessen
 
4. Papir (Indledning)
 
5. Skovbrug
 
6. Papirfremstilling
 
7. Prepress (Indledning)
 
8. Filmfremstilling
 
9. Traditionel pladefremstilling
 
10. CTPlate
 
11. Trykning (våd offset)(Indledning)
 
12. Trykfarver
 
13. Afvaskere
 
14. Fugtevand
 
15. Efterbehandling (Indledning)
 
16. Folietryk
 
17. Lakering (Indledning)
 
18. UV-lak
 
19. Vandlak
 
20. Opløsningsmiddelbaseret lak
 
21. Overtrykslak
 
22. Limning (Indledning)
 
23. Dispersionslim
 
24. Hotmeltlim
 
25. Opløsningsmiddelbaseret lim
 
26. Kachering (Indledning)
 
27. Termofolie
 
28. Plastfolie
 
29. Bortskaffelse af tryksager
 
30. Referencer og øvrige kilder