Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

Forord

Projektet "Sælger- og kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil" er gennemført med støtte fra Miljøstyringsordningen, der administreres af Miljø- og Erhvervsfremme Styrelsen. Projektet er gennemført i perioden april 1999 til december 2000.

Projektet er 3. fase i Grafisk Arbejdsgiverforening (GA)'s miljøledelsesstrategi for den grafiske branche. Projektet er en overbygning på "Branchepakke til miljøstyring i små og mellemstore grafiske virksomheder" gennemført i perioden oktober 1996 til december 1998.

Projektet er udført af GAs miljøafdeling www.ga.dk/miljo. Projektleder har været Ninna Johnsen.

Til projektet har været tilknyttet en følgegruppe, der i alt har afholdt 4 møder. Gruppen bestod af:

Cand. scient. Charlotte Thy Miljøstyrelsen
Fuldmægtig Palle Sørensen Erhvervsfremme Styrelsen
Cand. scient. Lene Madsen Gladsaxe Kommune
Faglig sekretær Sven Rose HK-Industri
Afdelingschef Peter Andersen DDFF
Afdelingsleder Stig Hoffland Den Grafiske Højskole
Projektleder Ingeniør Ninna Johnsen Grafisk Arbejdsgiverforening
Afdelingschef Carsten Bøg Grafisk Arbejdsgiverforening

Til projektet har yderligere været tilknyttet en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har været en vigtig faglig diskussionspartner og har samtidig virket ved løbende at evaluere resultaterne i projektforløbet. Gruppen har bestået af fem repræsentanter fra grafiske virksomheder samt projektleder ingeniør Ninna Johnsen, keming/cand. scient Anette Møller, afdelingschef Carsten Bøg, Grafisk Arbejdsgiverforening.