Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 10/2001

Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en     produktmiljøprofil

Resumé
Vejledningen er resultatet af et miljøledelsesprojekt i den grafiske branche. Formålet har været at skabe grundlaget for et                           produktorienteret værktøj, som kan anvendes af                           virksomhedens sælgere over for kunderne i dialogen om valget af produkt.

Læs publikationen i HTML: Indholdsfortegnelse
Hele publikationen uden billeder og grafik (575 Kb)
Publikationsbeskrivelse (læsbar kolofon)

Læs publikationen i PDF-format (1304 Kb)
PDF er et printvenligt format. For at læse og printe publikationen i dette format, skal man have en version af Acrobat Reader installeret på sin computer.

Må citeres med kildeangivelse.

Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. 

Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter.

Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.