Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

26. Kachering (Indledning)

Kachering udføres ved, at der påklæbes en tynd plastfolie på arket, hvilket giver arket en rivstyrke, som arket ikke selv har, og som lakering ikke kan tilføre det. Derudover giver kacheringen tryksagen en forøgelse af glansen, og forbedrer tryksagens modstandsdygtighed (f.eks. overfor slid og modtagelighed for smuds).

Kachering er en meget holdbar form for overfladebeskyttelse af en tryksag. Den gode holdbarhed betyder, at tryksagen kan anvendes i længere tid. Kachering anvendes til bogomslag, brochurer, årsregnskaber, menukort og andre tryksager.

Efter kachering kan man foretage falsning, blindpræge og foretage andre efterbehandlinger.

Kacheringstyper

Der bruges en hel del forskellige plastfolier afhængig af de krav, man stiller til tryksagens kvalitet med videre. Blandt disse folier kan nævnes celluloseacetat, polypropylen, polyvinylacetat, polyvinylchlorid (PVC), polyester og polyethylen. Mest anvendt er orienteret polypropylen (OPP) med blank, mat eller strukturpræget overflade /15/.

De kacheringstyper, der bruges indenfor arkoffset, er hovedsagelig følgende:

Termofolie

Plastfolie + dispersionslim

Plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim

I svanemærkekriterierne for tryksager bliver kacheringstyperne i efterbehandlingsdelen inddelt i 3 grupper og pointgivet efter nedenstående skema. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tydeligt vist ved en fuldstændig livscyklusanalyse, hvilke kacheringstyper der udgør den reneste teknologi, selvom de er prioriteret i svanemærkekriterierne. Kacheringstyperne er pointgivet fra 3 til 4 point. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point kacheringstypen opnår, jo mindre er miljøbelastningen. De forskellige kacheringstyper tildeles følgende point:
termofolie – 3 point
plastfolie + dispersionslim – 3 point
plastfolie + opløsningsmiddelbaseret lim – 4 point /11/.