Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

4. Papir (Indledning)

Næsten alle tryksager i arkoffset er fremstillet af papir. Kun i specielle tilfælde trykker man på andre materialer, f.eks. metal og plast. Papiret udgør omkring 98% af tryksagens vægt, og set i miljøsammenhæng udgør papiret den væsentligste del for det grafiske produkt, både i forhold til ressourceforbrug og miljøbelastning /1/.

Den primære råvare til fremstilling af papir er træ eller genbrugsfibre.

Papir kan opdeles efter type i henhold til anvendelse, f.eks. avispapir, magasinpapir, bogpapir, offsetpapir (bestrøget), offsetpapir (ubestrøget), kontorpapir, emballagepapir, osv.

Regnet efter tonnage spiller avispapir den største rolle. Papiret leveres i ruller. Avispapir har lav pris, lav gramvægt (ca. 45 g/m2) og høj sugeevne.

Magasinpapir leveres i ruller. Der er især tale om tyndt glittet SC-papir (super calendered) til dybtryk og LWC (light weight coated) til heatset. Nogle typer kan indeholde en vis mængde returfibre eller mekanisk træmasse.

Bogpapir omfatter en lang række kvaliteter, både træholdige, træfri, bestrøgne og ubestrøgne. Valget af papir til bøger afhænger i høj grad af bogens art, indhold (tekst og/eller billeder), pris og forventet levetid.

Bestrøget offsetpapir (coated) anvendes primært til reklametryksager, hvor specielt farvefotos skal gengives med høj kvalitet. Bestrygningslaget giver mulighed for at trykke skarpt med høj rasterfinhed og opnå høj farveintensitet og glans. Der vælges ofte papir med ret høj gramvægt, primært for at give læseren indtryk af kvalitet. Bestrøgne kvaliteter forefindes både med blank, halvmat og mat overflade.

Ubestrøget offsetpapir findes i mange glitningsgrader, dog oftest som matglittede typer til f.eks. bøger, informationsmateriale, og rapporter, især hvor teksten er dominerende. Papirerne har ofte god opacitet. Det er også ubestrøget papir, der i en gramvægt omkring 80 anvendes til printere og kopimaskiner.

Læs mere her:

Skovbrug

Papirfremstilling

Genanvendelse af tryksager