Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

17. Lakering (Indledning)

Lakering anvendes dels af visuelle grunde, dels af praktiske grunde. De visuelle egenskaber, som tillægges et grafisk produkt, der er lakeret, er en flottere finish ved: høj glans, klarhed (fremhæver underliggende farver) samt en behagelig overflade ved berøring eller slet og ret en dekoration. Disse egenskaber er med til at gøre det grafiske produkt mere attraktivt. Lakkens praktiske funktion er at beskytte overfladen af det grafiske produkt: øge holdbarheden mod varme/kulde, stød og kemikalier samt forhindre afsmitning af farver.

Spørgsmålet omkring ressourceforbrug og berettigelsen af lakering i den grafiske branche rejses med jævne mellemrum. Der er både fordele og ulemper ved lakering. På den ene side forlænges visse produkters levetid, men på den anden side repræsenterer lakering et forbrug af råvarer og energi, og i visse tilfælde vanskeliggøres genbrug af materialerne. Hvis man ser på en tryksag fra "vugge til grav", det vil sige tryksagens livscyklus, vil overfladebehandling betyde længere holdbarhed for tryksagen og dermed længere brugsfase.

Den simpleste form for overfladebehandling er overtrykslakering (vegetabilsk lak og mineralsk lak) i offset. Men det giver ikke ret meget beskyttelse og glans. En vandbaseret lak, der er pålagt fra farveværket, vil have nogenlunde samme egenskaber som en overtrykslak, mens en vandbaseret lak pålagt fra et laktårn giver bedre glans og beskyttelse end en overtrykslak. Lakering med en opløsningsmiddelbaseret eller UV-hærdende lak kan udføres på specielt udstyr og giver en bedre glans og beskyttelse.

De laktyper, der anvendes indenfor den grafiske branche, kan opdeles i følgende grupper:

UV-lak

Vandlak

Opløsningsmiddelbaseret lak

Overtrykslak (vegetabilsk lak og mineralsk lak)

I kriterierne for Svanemærket bliver lakker i efterbehandlingsdelen inddelt i 5 grupper og pointgivet efter nedenstående skema. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er tydeligt vist ved en fuldstændig livscyklusanalyse, hvilke lakker der udgør den reneste teknologi, selvom de er prioriteret i svanemærkekriterierne. Lakker er pointgivet fra 0 til 3 point. Pointfordelingen er lavet ud fra den betragtning, at jo lavere point lakken opnår, jo mindre er miljøbelastningerne, og jo bedre er det for miljøet. De forskellige laktyper tildeles følgende point:
opløsningsmiddelbaseret lak - 3 point
UV-lak - 2 point
vandbaseret lak - 1 point
overtrykslak, mineralsk - 1 point
overtrykslak, vegetabilsk - 0 point /11/.