Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

15. Efterbehandling (Indledning)

Alle tryksager skal gennemgå en eller anden form for efterbehandling, før produktet er helt færdigt. Efterbehandlingen foretages af mange årsager, bl.a. kan tryksagen opnå større modstand overfor slid og snavs, være med til at give tryksagen en større reklameeffekt, eller slet og ret give tryksagen det ønskede format.

Efterbehandling kan være adressering, folietryk, kachering, lakering, laminering, limning, falsning (bukning), skæring, udstandsning, hæftning samt pakning.

Læs mere her:

Folietryk

Lakering

Limning

Kachering