Grundlæggende geologi og grundvand

Figur 10
Skema over de mest betydningsfulde grundvandsmagasiner i Danmark.