Nikkelfrigivelse ved pyritoxidation forårsaget af barometerånding - pumpning

Bilag B: Vandkemiske og petrofysiske rådata for boringerne ved Tune

Boring Tune 1

Boring Tune 1
- Afvejninger og beregninger for diffusionsposeforsøg

Se her!
  

Boring Tune 1
- Vandkemiske data fra diffusionsposeforsøg

Se her!
  

Boring Tune 1
- Korrigerede sulfatkoncentrationer og gipsmætning i diffusionsposer

Se her!
 

Boring Tune 1
- Sulfat og Klorid koncentrationer i borevandet

Vand som blev benyttet ved borearbejdet.
Vand fra Tune vandværk tilsat NaCl

Dybde

Sulfat

Sulfat

Klorid

Klorid

meter

mg/l

mmol/l

mg/l

mmol/l

33.8

99.1

1.0

 

747.8

21.1

35.3

160.2

1.7

 

710.8

20.1

37.8

53.4

0.6

 

846.0

23.9

39.0

88.4

0.9

 

168.9

17.5


Boring Tune 1
- Petrofysiske data fra kerner

Se her!

Boring Tune 2

Boring Tune 2
- Afvejninger og beregninger for diffusionsposeforsøg

Se her!
 

Boring Tune 2
- Vandkemiske data fra diffusionsposer

Se her!
  

Boring Tune 2
- Korrigerede sulfatkoncentrationer og gipsmætning i diffusionsposer

Se her!
  

Boring Tune 2
- Sulfat og Klorid koncentrationer i borevandet

Vand som benyttet ved borearbejdet.
Vand fra Tune vandværk tilsat NaCl

Dybde. m

Sulfat

Sulfat

Klorid

Klorid

 

mg/l

mmol/l

mg/l

mmol/l

 

 

 

 

 

34

89.5

0.9

784.2

22.1

36.5

93.9

1.0

593.2

16.7

37

88.4

0.9

1488.2

42.0

 

 

 

 

 


Boring Tune 2
- Petrofysiske data fra kerner

Se her!

Boring Tune 3

Boring Tune 3
- Afvejninger og beregninger for diffusionsposeforsøg

Se her!
 

Boring Tune 3
- Vandkemiske data fra diffusionsposer

Se her!
 

Boring Tune 3
- Korrigerede sulfatkoncentrationer og gipsmætning i diffusionsposer

Se her!
  

Boring Tune 3
- Sulfat og Klorid koncentrationer i borevandet

Vand som blev benyttet ved borearbejdet.
Vand fra Tune vandværk tilsat NaCl

Dybde
meter

Sulfat
mg/l

Sulfat
mmol/l

Klorid
mg/l

Klorid
mmol/l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

37.6

0.391666667

246

6.939351199

 

 

 

 

 

26.5

79.2

0.825

493.2

13.91255289

 

 

 

 

 

29.5

87.7

0.913541667

510.4

14.3977433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

70.6

0.735416667

1147.2

32.36107193


Boring Tune 3
- Petrofysiske data fra kerner

Se her!
  

Analysedata fra kviksølvinjektion og -tilbagetrækning

Kviksølv injektion og tilbagetrækning. prøve T1.7

 

Kviksølv injektion og tilbagetrækning. prøve T1.13